u bent hier

Duvelse Kunstwedstrijd

18 +

Meerdere kunstvormen


Duvel bestaat 150 jaar. Daarom organiseren Breendonkse verenigingen een unieke schilder- en beeldhouwwedstrijd. Schrijf je in via https://forms.gle/eL3X79PWvq5aPNocA. WEDSTRIJDREGLEMENT Deze wedstrijd is voor iedereen toegankelijk en is gratis. De hoofdprijs zal geschonken worden door “Brouwerij Moortgat” zelf. Deze hoofdprijs zal gaan naar het beste, mooiste beeldhouwwerk of schilderij rond ... Lees meer »

Duvel bestaat 150 jaar.
Daarom organiseren Breendonkse verenigingen een unieke schilder- en beeldhouwwedstrijd.

Schrijf je in via https://forms.gle/eL3X79PWvq5aPNocA.

WEDSTRIJDREGLEMENT
Deze wedstrijd is voor iedereen toegankelijk en is gratis.
De hoofdprijs zal geschonken worden door “Brouwerij Moortgat” zelf.
Deze hoofdprijs zal gaan naar het beste, mooiste beeldhouwwerk of schilderij rond het thema “Duvel” n.a.v. 150 jaar Brouwerij Moortgat.
Wat verstaan wij onder " kunstwerken “ voor deze wedstrijd?

1/ BEELDHOUWWERK
Mag bestaan uit volgende materialen : Beton, Gips, Glas, Hout, Karton, Klei, Metaal, Natuursteen, Papier, Plastiek, Polyester, Textiel

2/ SCHILDERIJ

DIT ZIJN DE WEDSTRIJDVOORWAARDEN VOOR ONZE KUNSTWEDSTRIJD.

ALGEMEEN : De inzendtermijn loopt vanaf heden tot 31/07/2021 12:00 uur
x Inzendingen die niet voldoen aan onderstaande voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.
x Deelnemers kunnen meedoen met één kunstwerk
x Inzendingen worden door de deelnemers als digiale afbeelding aangeleverd en gestuurd naar ons emailadres ; duvelse.kunsten@gmail.com
x Inzendingen moeten voor 31 juli 2021 12.00 u binnen zijn.
x De inzender dient de maker van het kunstwerk te zijn en het dient een origineel werk te zijn.
x Door de jury geselecteerde kunstwerken zijn beschikbaar voor expositie bij de Brouwerij Moortgat op 3-4 september 2021 in Breendonk.
x Door de jury geselecteerde kunstwerken worden door de maker vervoerd van en naar de Brouwerij te Breendonk.
x Het deelnameformulier moet volledig en naar waarheid worden ingevuld.

JURERING
x De jurering is voorbehouden aan een door onze organisatie gekozen jury. Het werk van door de jury uitgekozen winnaar wordt op 3-en 4 september 2021 geëxposeerd in de Brouwerij Moortgat te Breendonk. Mochten de werken in die periode niet beschikbaar zijn voor expositie , dan behoudt onze organisatie zich het recht voor om, in overleg met de jury, een ander werk te selecteren.
x Door de jury geselecteerde deelnemers worden uitgenodigd om op 4 september 2021 naar de Brouwerij in Breendonk te komen. Hier bekijkt de jury de voorgeselecteerde werken en maakt de winnaar bekend. Mocht een door de jury voorgeselecteerde maker en/of een afgevaardigde van de maker niet op 4 september 2021 naar dit event kunnen komen, dan behoudt onze organisatie zich het recht voor om, in overleg met de jury, een ander te selecteren.
x Mocht onze organisatie een door de jury voorgeselecteerde maker niet kunnen bereiken na de sluitingsdatum(31/07/2021), dan behoudt onze organisatie zich het recht voor om, in overleg met de jury, een ander te selecteren.
x Tijdens de bekendmaking van de winnaars van de kunstwedstrijd zullen filmopnames en foto’s worden gemaakt. Deelnemer gaat akkoord met het gebruik van deze beelden door onze organisatie op alle mogelijke wijzen. Dus zowel in print als elektronisch, in het kader en ter promotie van deze en toekomstige wedstrijden, of het nu gaat om redactionele uitingen of advertenties.
x Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

OVERIGE VOORWAARDEN
x De deelnemer en de maker van het kunstwerk blijft ten alle tijden eigenaar van zijn werk.
x De deelnemer geeft onze organisatie toestemming om zijn/haar werk openbaar te maken, te verveelvoudigen en te (laten) publiceren op alle mogelijke wijzen. Dus zowel in print als elektronisch, in het kader en ter promotie van deze en toekomstige wedstrijden, of het nu gaat om redactionele uitingen of advertenties. De toestemming is onbeperkt in tijd, frequentie of territorium. Onze organisatie kan in het kader en ter promotie van deze en toekomstige wedstrijden dit recht ook aan anderen (derden) verlenen.
x De deelnemer geeft onze organisatie dus ook toestemming om zijn/haar werk rechtenvrij te (laten) publiceren.
x De deelnemer garandeert onze organisatie dat hij/zij beschikt over de exclusieve rechten van het ingzonden werk en dat het werk geen inbreuk maakt op enige rechten, waaronder die van intellectuele eigendom, van derden of jegens derden onrechtmatig is. De deelnemer vrijwaart onze organisatie voor alle aanspraken van derden daarover en vergoedt aan onze organisatie alle schade die onze organisatie als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt. Als blijkt dat de inzender niet dezelfde persoon is als de daadwerkelijke maker van het werk, wordt het werk uitgesloten van deelname.
x De deelnemer garandeert onze organisatie dat eventuele geportretteerden hebben ingestemd met de portrettering, met de deelname aan deze wedstrijd en met de daarbij behorende voorwaarden.
x De ingezonden werken mogen geen beledigende, grove, onterende en/of strafbare elementen bevatten. Evenmin mogen de werken elementen bevatten die de privacy of rechten van derden aantasten, die aanstootgevend, vulgair of obsceen zijn. Het is verboden werken in te sturen (met elementen) die strafbaar zijn en/of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven, zoals bijvoorbeeld lasterlijke, hatelijke, bedreigende en (kinder)pornografische werken.
x Plagiaat en ander misbruik zijn niet toegestaan en worden niet geaccepteerd.
x Als een deelnemer in strijd handelt met deze voorwaarden behoudt onze organisatie zich het recht voor de deelnemer/het werk uit te sluiten van deelname.
x In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist onze organisatie.
x Wie zijn/haar werk inzendt ten behoeve van deelname aan deze wedstrijd, geeft daarmee automatisch aan dat hij/zij alle voorwaarden zoals hierboven beschreven accepteert.

REGLEMENTSWIJZIGING
x De organisatie behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op onze Facebookpagina : “Duvelse kunstwedstrijd”

Bron: UiTinVlaanderen.be

Toon kaart Brouwerij Duvel
Breendonk-Dorp 58
2870 Puurs (Puurs-Sint-Amands)
Van za 1 mei 2021 00:00 tot za 31 juli 2021 12:00
gratis
forms.gle/eL3X79PWvq5aPNocA